Darmowe-Ogloszenia.eu | OgloszeniaWarszawa.com | PoranneOgloszenia.pl | OgloszeniaLokalne.eu | OgloszeniaTrojmiasto.com

Biurko

dodano: 2020.05.08 ważne do: 2020.11.28 wyświetleń: 1
5 PLN
Szczegóły ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym Henryka Jarosiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 95/20 of), niniejszym obwieszcza, że można składać oferty na zakup z wolnej ręki : Biurka o nr inwentarza 6 o wymiarach 160X80X80 cena minimalna 5,- zł ( pięć złotych 00/100) BRUTTO Sprzedaż prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 telefonicznie dzwoniąc pod nr 71 792 70 79 lub 698 934 460 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: sy***k@o*.pl. Oferty pisemne należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 listopada  2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny minimalnej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 49 1020 5242 0000 2602 0484 1625, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
Kontakt
Syndyk
Wrocław, woj. dolnośląskie Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
109+54=
Odpowiedź na powyższe pytanie:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail
Zamieść Bezpłatne Ogłoszenie w Serwisie Darmowych Ogłoszeń - Ogloszeniarka.pl